One step cleaning and sanitize in food processing

 

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในขั้นตอนเดียว เป็นกระบวนการที่รวมการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อไว้ในขั้นตอนเดียว แทนที่จะแยกขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ กระบวนการนี้ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์แปรรูปอาหารและพื้นผิวได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม

 

น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบบขั้นตอนเดียวได้รับการคิดค้นขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อจุลินทรีย์หลากหลายชนิด รวมถึงแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา อาจมีส่วนผสมที่ออกฤทธิ์หลายชนิด รวมทั้งสารประกอบควอเทอร์นารีแอมโมเนียม ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ คลอรีนไดออกไซด์ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ หรือกรดเปอร์อะซิติก
 

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในขั้นตอนเดียว เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร แต่สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการนี้มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน และรับรองความปลอดภัยของอาหาร สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอผ่านการทดสอบทางจุลชีววิทยาเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป
 

หากต้องการใช้การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในขั้นตอนเดียวในการแปรรูปอาหาร สามารถดำเนินการได้ดังนี้:

1. เลือกใช้สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ขึ้น List อยู่ในหมวดหมู่ของสารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ได้รับ Approved จาก อย.หรือกรมปศุสัตว์ที่เหมาะสมกับประเภทของอุปกรณ์หรือพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ รวมถึงจุลินทรีย์เฉพาะที่เกี่ยวข้อง
2. เตรียมสารละลายตามคำแนะนำของผู้ผลิต รวมถึงความเข้มข้นที่แนะนำและเวลาสัมผัสที่กำหนด
3. ทำการ Pre-rinse ด้วยน้ำอย่างเหมาะสม
4. ทำการสเปรย์ โฟม หรือวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม น้ำยาลงบนพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ  โดยต้องแน่ใจว่าครอบคลุมทุกพื้นผิวและบริเวณที่สัมผัสกับอาหาร
5. ปล่อยให้สารละลายสัมผัสกับพื้นผิวตามเวลาที่แนะนำประมาณ 5-15 นาที
6. ล้างพื้นผิวด้วยน้ำสะอาดเพื่อขจัดสารละลายที่เหลืออยู่
7. หมั่นทวนสอบประสิทธิภาพของการทำงานด้วยการ Swab เพื่อเป็นการยืนยันว่าปริมาณจุลินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
 

Note : น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่แตกต่างกันอาจมีเวลาสัมผัสและความเข้มข้นที่แนะนำต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอผ่านการทดสอบทางจุลชีววิทยาเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป สุดท้ายนี้ สิ่งสำคัญคือต้องฝึกอบรมพนักงานทุกคนที่จะใช้กระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแบบขั้นตอนเดียวอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเข้าใจวิธีการใช้น้ำยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 

รายชื่อสารเคมีชนิดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในขั้นตอนเดียว
1. FC-76 : Chlorinated alkaline cleaning and sanitize
2. FC-99H : QAC alkaline cleaning and sanitize 
 

Guideline cleaning sequence for foam application
1. ทำการ Pre-rinse ล้างเศษอาหาร ออกจากพื้นผิวที่จะทำความสะอาด ด้วยน้ำที่มีแรงดัน 12-16 Bars
2. Spray น้ำยาทำความสะอาดโฟมใช้กับพื้นผิวโดยใช้ปืนโฟมหรืออุปกรณ์โฟมอื่นๆ โฟมช่วยเคลือบพื้นผิวและครอบคลุมการทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น ที่ความเข้มข้น 2-5%
3. ทิ้งโฟมให้เกาะพื้นผิวตามเป็นระยะเวลา 10-15 นาทีเพื่อให้โฟมสามารถแทรกซึมและคลายสิ่งสกปรกหรือรอยเปื้อนที่ฝังแน่น และฆ่าเชื้อได้
4. Post rinse เพื่อทำการล้างครั้งสุดท้ายเพื่อให้แน่ใจว่าได้ขจัดคราบโฟมและสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวแล้ว

 

error: Content is protected !!