Blog

การออกแบบระบบ CIP ที่ดีจะเป็นหนึ่งใน Key success ที่สำคัญสำหรับกระบวนการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ดี
กระบวนการซักผ้าสําหรับอุตสาหกรรมแบบต่างๆ มักจะพบปัญหาในการที่จะกําจัดคราบ
จากสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การพ่นหมอกควันด้วยสารเคมี (Fogging) เป็นวิธีที่ใช้เป็นประจำในอุตสาหกรรมอาหาร
error: Content is protected !!