บริษัท ฟลุสสิค เคม จำกัด

HYGIENE SOLUTION

วันจัดตั้งบริษัท :

18 พฤษภาคม 2541

ธุรกิจ

• วิจัยและพัฒนา
• ผู้ผลิต
• ผู้จัดจำหน่ายและบริการหลังการขาย

สินค้า :

การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

CIP Chemicals : Alkaline CIP, Acid CIP, etc.
Foam Chemicals : Alkalilne Foam, Acid Foam, Slightly Alkaline Foam
Sanitizer : Peroxyacetic acid, Chlorine, Quat, etc.
Special additive : Caustic additive, Foam booster, etc.
Conveyor Lubricant :  Soap based, Synthetic based, Surfactant based, etc.
error: Content is protected !!