ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตู้รมควันและทอด

Alkaline

ข้อมูลทั่วไป

เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดประเภทของเหลวที่มีความเป็นด่างสูงใช้สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร

การใช้งาน

เหมาะสําหรับการล้างทําความสะอาดพื้นผิวสเตนเลส พลาสติกและพวก เซรามิค แต่ไม่เหมาะกับพวกอะลูมิเนียม กัลวาไนซ์ และเหล็กชุบสังกะสี สามารถใช้ในการขจัดพวกคราบไขมัน โปรตีน และคราบจากการรมควัน บนพื้นผิวของอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะคราบไขมัน และโปรตีน โดย เอสเอ็ม-3 ใช้ได้ดีในการทําความสะอาดตู้รมควันและ เตาทอด

สําหรับการทําความสะอาดตู้รมควัน จะใช้เอสเอ็ม-3 ที่ความเข้มข้น 2-5% ที่อุณหภูมิ 75-85 องศาเซลเซียส โดยใช้วิธีการสเปรย์หรือการโฟม อุปกรณ์ หลังจากนั้นทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 20-40 นาที เพื่อให้เคมีได้ทํา ปฏิกิริยา กับคราบสกปรกก่อนทําการล้างออกด้วยนํา้

สําหรับการทําความสะอาดเตาทอด จะใช้เอสเอ็ม-3 ที่ความเข้มข้น 2-5% ที่อุณหภูมิ 75-85 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 45-60 นาที ก่อนทําการล้างออกด้วยนํา้ (ในการทําให้เป็นกลางเพื่อลดระยะเวลาใน การล้าง ทําได้โดยใช้ พีเอ-30 ที่ความเข้มข้น 1% ที่อุณหภูมิ 75-85 องศาเซลเซียส โดยทําการหมุนเวียน (Circulate) เป็นเวลา 45-60 นาที ก่อนจะทําการล้างออกด้วยนํา้)

ข้อดี

  • มีประสิทธิภาพในการขจัดพวกคราบไขมัน โปรตีน และสารอินทรีย์ต่างๆ
  • สามารถล้างออกได้ง่าย
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

Highly liquid alkaline detergent for food industry

การใช้งาน

SM-40 is suitable for cleaning of stainless steel, plastics and ceramic surface and not suitable for aluminium galvanized and tin plated material.

SM-40 is very good for removal of fat, protein and smoke resin due to the special dispersion and emulsification properties.

SM-40 is generally developed for cleaning the heavily soil deposit on the process equipment surface, specially fat and protein soil. This product works very well in cleaning of smoke house, cooking vats and fryers.

For smoke house, 2-5% of cleaning solution should be applied at temperature of 70-90o C via spraying or foaming cleaning equipment, then left solution on surface for 20-40 minutes before rinsing off. (Acid neutralize may be needed after rinsing with water)

For cooking vats / Fryers, 2-5% of cleaning solution should be heated up to 75-85o C and left for 45-60 minutes before emptying and rinsing. Alkaline neutralization should be done by using 1 % PA-30 at temperature 75-85o C circulate for 45-60 minutes before rinsing with water.

ข้อดี

  • Excellent for removing fat, protein and organic soil
  • Good rinsing properties
  • Good environmental compatibility

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

Highly liquid alkaline detergent for food industry

การใช้งาน

SM-45 is suitable for cleaning of stainless steel, plastics and ceramic surface and not suitable for aluminium , galvanized and tin plated material.

SM-45 is very good for removal of fat, protein and smoke resin due to the special dispersion and emulsification properties.

SM-45 is generally developed for cleaning the heavily soil deposit on the process equipment surface, specially fat and protein soil. This product works very well in cleaning of smoke house, cooking vats and fryers.

For smoke house : 2-5% of cleaning solution should be applied at temperature of 70-90 C via spraying or foaming cleaning equipment, then left solution on surface for 20-40 minutes before rinsing off. (Acid neutralize may be needed after rinsing with water)

For cooking vats / Fryers : 2-5 % of cleaning solution should be heated up to 75-85 C and left for 45-60 minutes before emptying and rinsing. Alkaline neutralization should be done by using 1 % PA-30 at temperature 75-85 C circulate for 45-60 minutes before rinsing with water.

ข้อดี

  • Excellent for removing fat, protein and organic soil
  • Good rinsing properties
  • Good environmental compatibility

Packing size

error: Content is protected !!