ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อชนิดไม่มีฟอง ประกอบด้วยสารกลุ่ม Peracetic acid (PAA) และ Hydrogen peroxide ใช้สําหรับฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรม เบียร์, เครื่องดื่ม,โรงนม,โรงงาน แปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์,อาหารทะเล และโรงงานอาหารอื่นๆ

การใช้งาน

อ๊อกซิแซน สามารถฆ่าเชื้อทุกชนิดได้ดีแม้ที่อุณหภูมิต่ำ และสามารถใช้โดยไม่ต้อง ล้างออกด้วยนํา้ ในอุตสาหกรรมนม, เครื่องดื่ม, เบียร์ และอาหาร อื่นๆ กรณีทั่วไปให้ใช้อ๊อกซิแซนที 0.2-0.5 % (ส่วนใหญ่แนะนําให้ใช้ที่ 0.25.0.30 %) ที่ อุณหภูมิ 5-40 องศาเซลเซียส

ข้อดี

 • มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้ทุกชนิด, ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้รวดเร็ว
 • สามารถฆ่าเชื้อได้ดีแม้ใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ
 • สามารถใช้โดยไม่ต้องล้างออกด้วยน้ำ(อ๊อกซิแซนจะสลายตัวหมดเหลือเพียงกรดน้ำส้มปริมาณน้อยมาก)
 • ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม
 • ใช้ปริมาณน้อย
 • ไม่กัดกร่อนวัสดุเกือบทุกชนิด เช่น อลูมิเนียม, สเเตนเลส, เหล็กชุบดีบุก, พลาสติกพีอี, พีพี, พีวีซี, เทปล่อน และพีวีดีเอฟ

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

Non-foaming sanitizer based on a stabilized combination of hydrogen peroxide and peracetic acid for brewery, beverage, dairy, poultry, meat processing, seafood and other processing food industry.

การใช้งาน

Oxisan-L is very effective against all types of micro-organism, even in cold water
Oxisan-L is developed as non-rinse sanitizer for dairies, beverage, breweries, food processing industries.
Recommended concentration 0.3-0.7% (preferably 0.3-0.35%) at temperature 5-40 c
Micro-organism killing time is depended on concentration of Oxisan-L, temperature and type of micro-organisms

ข้อดี

 • Excellence sanitizing against all types of micro-organisms.
 • Environment friendly.
 • Fast killing effect against most micro-organisms.
 • Effective even at low temperature.
 • Economical usage.
 • No post rinse required.
 • Compatible to most materials ; aluminium, stainless steel, tinnediron, PE, PP, PVC, teflon, PVDF

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

Special acid disinfectant based on peroxide and peracetic acid for brewery, beverage, dairy, poultry, meat processing, seafood and other processing food industry.

การใช้งาน

Oxisan-S has been developed for a fast sanitizing of food contacted surfaces especially for dairy, softdrink plant, breweries, fish processing, meat processing, bakeries, sugar, industries, etc.

Recommended concentration 0.05-0.2% (preferably 0.1-0.15%) at temperature 5-40o C

Contact time depended on concentration of Oxisan-S, temperature and type of microorganisms to destroyed.

ข้อดี

 • Fast destructive time for all microorganism.
 • Non-foaming, suitable for CIP system.
 • Environment friendly no harmful to waste water plant.
 • Effective even at low temperature.
 • Economical usage.
 • No post rinse required.
 • Compatible to most materials ; aluminium, stainless steel, tinnediron, PE, PP, PVC, teflon, PVDF

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

เป็นสารเคมีฆ่าเชื้อจําพวกเปอร์ออกซิอะติกแอซิดและไฮโดรเจนเปอร์ อ๊อกไซด์ ใช้สําหรับฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมเบียร์, เครื่องดื่ม, โรงนมและ อาหารอื่นๆ

การใช้งาน

อ๊อกซิแซน-เอสเอช สามารถฆ่าเชื้อทุกชนิดได้ดีแม้ที่อุณหภูมิต่ ํา และ สามารถฆ่าเชื้อได้โดยไม่ต้องล้างออกด้วยนํา้ ในอุตสาหกรรมนม, เครื่องดื่ม, เบียร์ และอาหาร อื่นๆ

สําหรับใช้ในการฆ่าเชื้อบนซากสัตว์, ชิ้นส่วนของสัตว์ แนะนําให้ใช้ อ๊อกซิแซน-เอสเอช 0.07-0.1 % (อ้างอิง U.S.FDA CITE : 21 CFR 173.370)

ใช้อ๊อกซิแซน-เอสเอช ที 0.07-0.3 % (ส่วนใหญ่แนะนําให้ใช้ที่ 0.07-0.1 %) ที่อุณหภูมิ 5-40 องศาเซลเซียส เวลาในการฆ่าเชื้อขึ้นอยู่กับความเข้มข้น, อุณหภูมิ และชนิดของเชื้อจุลินทรีย์

ข้อดี

 • ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ดีกับจุลินทรีย์ทุกชนิด
 • ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ดีแม้อุณหภูมิต่ำ
 • สามารถใช้โดยไม่ต้องล้างออกด้วยนํา้(อ๊อกซิแซนจะสลายตัวหมดเหลือเพียงกรดนํา้ส้มปริมาณน้อยมาก)
 • ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม
 • ใช้ปริมาณน้อย
 • ไม่กัดกร่อนอุปกรณ์เกือบทุกชนิด เช่น อลูมิเนียม, สเตนเลส, เหล็กชุบดีบุก,เหล็กชุบ สังกะสี, เหล็ก, ทองแดง นอกจากนี้ยังไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน อุปกรณ์พลาสติก เช่นพีอี, พีพี, พีวีซี, เทปล่อน และพีวีดีเอฟ

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อประเภทของเหลว มีความเป็นกลาง เหมาะสําหรับใช้ใน โรงงานอุตสาหกรรมอาหารเช่น เบียร์, เครื่องดื่ม, นม, สัตว์ปีก, เนื้อสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท

การใช้งาน

คิว-แซน เอ็ม เหมาะสําหรับวัสดุทุกชนิด เช่นโครม, นิเกิล, เหล็ก, คอปเปอร์ เหล็กชุบดีบุกและเหล็กชุบสังกะสี ก่อนใช้คิว-แซน เอ็ม ให้ทําความสะอาดพื้นผิวภาชนะ, อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร ก่อนทําการฆ่าเชื้อ

สําหรับพื้นผิวที่ไม่สัมผัสกับอาหารโดยตรง เช่น ผนัง, พื้น, เพดาน ความเข้มข้นของคิว-แซน เอ็ม ที่ เหมาะสมต่อการใช้งานคือ 0.2-0.4 % w/w สําหรับอ่างแช่รองเท้าบู๊ท 0.4-0.8 % w/w และสําหรับฆ่าเชื้อมือ 0.2 % w/w (ไม่ต้องล้างนํา้)

สําหรับพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง เช่น แทงค์ท่อโต๊ะผลิต เขียงและ อุปกรณ์อื่นๆ ในกระบวนการผลิต ความเข้มข้นของคิว-แซน เอ็ม ที่เหมาะสม ต่อการใช้งาน คือ 0.1 – 0.2 % w/w โดยใช้ระบบการฉีดโฟม และทิ้งไว้เป็นเวลา 10-15 นาทีหรือนานกว่านี้ที่อุณหภูมิห้อง

ในการใช้งานแบบไม่มีการล้างนํา้ออกในขั้นตอนสุดท้าย (Non rinse) ความ เข้มข้นที่เหมาะสมต่อการใช้งาน คือ 200 ppm. Active quaternary ammonium compound (QAC) โดยคิดเป็น คิว-แซน เอ็ม ที่ความเข้มข้น 0.2 % w/w

สําหรับการสเปรย์ฆ่าเชื้อในอากาศ (Fogging)ความเข้มข้นของคิว-แซน เอ็ม ที่เหมาะสมต่อการใช้งานคือ 1.0 – 1.2 % w/w โดยใช้ร่วมกับเครื่องสเปรย์ รุ่น NTM-05

ข้อดี

 • มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้หลายชนิด
 • ไม่เกิดการกัดกร่อนต่อวัสดุอุปกรณ์ใช้งาน
 • มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว
 • เหมาะกับการใช้งานระบบโฟม
 • สามารถใช้งานแบบไม่มีการล้างนํา้ในขั้นตอนสุดท้าย (Non rinse) โดยให้ใช้ที่ความเข้มข้น 200 ppm Active QAC
 • สามารถใช้งานได้ง่ายโดยผ่านเครื่องสเปรย์หรือเครื่องฉีดพ่น

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

คลอโรแซน เป็นนํา้ยาทําความสะอาดประเภท Liquid sodium hypochlorite sanitizer

การใช้งาน

คลอโรแซน สามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์ได้เกือบทุกชนิด ก่อนใช้ควรล้างทํา ความสะอาดพื้นผิวด้วย Detergent ก่อน เพื่อลดปริมาณสิ่งสกปรกและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อจุลินทรีย์

ใช้คลอโรแซน 0.1-0.3% (100-300 ppm active chlorine) ที่อุณหภูมิห้อง โดยให้สารเคมีสัมผัสพื้นผิวที่จะทําความสะอาดเป็นเวลานาน 10-15 นาที สําหรับพื้นผิวที่เป็นสเตนเลส

ใช้คลอโรแซน ที่ 0.4-0.6% (400-600 ppm active chlorine) ที่อุณหภูมิห้อง โดยให้เคมีสัมผัสพื้นผิวที่จะทําความสะอาดเป็นเวลานาน 10-15 นาที สําหรับพื้นผิวที่มีรูพรุน เช่น พลาสติก ยาง ฯลฯ

ป้องกันการกัดกร่อนพื้นผิวของอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่แช่นํา้ยาคลอโรแซนทิ้งไว้ ข้ามคืน ไม่ใช้ปริมาณมากเกินไป และไม่ใช้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 65 องศาเซลเซียส

ข้อดี

 • สามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์ได้เกือบทุกชนิด
 • ไม่มีการตกตะกอนหรือการสะสมของสิ่งสกปรกหลังจากล้างออก
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากใช้ในปริมาณน้อย

Packing size

error: Content is protected !!