ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์

Neutral

ข้อมูลทั่วไป

ซอยเลส-12 เป็นผลิตภัณฑ์สบู่เหลวเข้มข้นใช้สําหรับล้างทําความสะอาด ในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอื่นๆ

การใช้งาน

ซอยเลส-12 เป็นสบู่เหลว มีฤทธิ์เป็นกลาง ประกอบไปด้วยสารลดแรงตึงผิว จึงสามารถใช้ล้างมือได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

ซอยเลส-12 ใช้ในการล้างทําความสะอาดทั่วไป ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น อุตสาหกรรมนม, เบียร์,เครื่องดื่ม,โรงงานตัดแต่งเนื้อสัตว์, โรงฆ่าสัตว์, โรงงานแปรรูปอาหารทะเล และอื่นๆ

ซอยเลส-12 จะมีประสิทธิภาพในการละลายไขมันได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเพิ่ม อุณหภูมิในการล้าง

กรณีใช้คนขัดถู แนะนําให้ใช้ ซอยเลส-12 ที 2.0-3.0% w/w

กรณีใช้ ซอยเลส-12 เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในผลิตภัณฑ์ด่าง เพื่อช่วยในการแทรกซึม ชําระล้างคราบสกปรก แนะนําให้ใช้ ซอยเลส-12 0.2-0.3 % w/w

ภายหลังการใช้งาน ซอยเลส-12 สามารถล้างออกได้ง่าย

 

ข้อดี

 • ออกฤทธิ์เป็นกลาง ไม่ระคายเคือง
 • ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีองค์ประกอบของฟอสเฟต
 • ละลายไขมัน และช่วยแทรกซึมขจัดคราบสกปรกได้ดี
 • ล้างออกง่าย
 • ไม่กัดกร่อนอุปกรณ์ทุกชนิด

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

สบู่เหลวเข้มข้นมีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อ เหมาะสําหรับใช้ในการล้างทํา ความสะอาดในอุตสาหกรรมทั่วไป

การใช้งาน

ดีเทอแซน-เอ็น เป็นเคมีจําพวกสบู่เหลว ประกอบไปด้วยสารลดแรงตึงผิว และมีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อ ซึ่งช่วยลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์

ดีเทอแซน-เอ็น ใช้ในการล้างทําความสะอาดมือ เหมาะสําหรับใช้ในการดูแล เรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

ใช้ดีเทอแซน-เอ็น ปริมาณ 1-2 ซีซี ผสมนําเล็กน้อย ถูให้ทั่วบริเวณ ฝ่ามือ-หลังมือ และซอกนิ้ว แล้วจึงทําการล้างด้วยนํา้สะอาด

ข้อดี

 • ออกฤทธิ์เป็นกลาง ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง
 • ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีองค์ประกอบของฟอสเฟต
 • ล้างออกง่าย

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

ไวทอล-คลีน เป็นผลิตภัณฑ์สบู่เหลวเข้มข้น ใช้ในการล้างใน อุตสาหกรรมอาหาร

การใช้งาน

ไวทอล-คลีน เป็นผลิตภัณฑ์สบู่เหลวซึ่งมีฤทธ์ิเป็นกลางและประกอบ ไปด้วยสารทําความสะอาดหรือสารลดแรงตึงผิว เหมาะสําหรับใช้ ล้างทําความสะอาดทั่วไป ล้างทําความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ ต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น อุตสาหกรรมนม, เบียร์, เครื่องดื่ม, ฆ่าสัตว์, ตัดแต่งเนื้อสัตว์, แปรรูปอาหารทะเลและอื่นๆ

ไวทอล-คลีน สามารถใช้ได้กับวัสดุทุกชนิด โดยไม่เกิดการกัดกร่อน ; สเตนเลส คอปเปอร์อลูมิเนียม, โลหะอ่อน, พลาสติกและอื่นๆ

ไวทอล-คลีน สามารถใช้เป็นสบู่เหลวล้างมือได้โดยไม่เกิดการระคาย เคือง ปริมาณการใช้ 2 – 3 ซีซี

ไวทอล-คลีน จะมีประสิทธิภาพในการละลายไขมันได้ดียิ่งขึ้นเมื่อ เพิ่มอุณหภูมิในการล้าง กรณีทําความสะอาดทั่วไป ใช้คนขัดถูแนะนํา ให้ใช้ ไวทอล-คลีน ที่ 2.0-5.0% หลังจากการใช้ ไวทอล-คลีน ในการทําความสะอาด สามารถล้างออกได้ง่าย

 

ข้อดี

 • ออกฤทธิ์เป็นกลาง ไม่ระคายเคือง
 • ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีองค์ประกอบของฟอสเฟต
 • ละลายไขมัน และช่วยแทรกซึมผิวได้ดี
 • ล้างออกง่าย
 • ไม่กัดกร่อนวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิด

Packing size

error: Content is protected !!