ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์

Alkaline+Chlorinated

ข้อมูลทั่วไป

เอสซี-22 เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดด่าง ในรูปแบบผง มีส่วนผสมของคลอรีน ใช้ในการล้างทําความสะอาดและฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น อุตสาหกรรมนม, เบียร์, เครื่องดื่ม, แปรรูปเนื้อสัตว์

การใช้งาน

กรณีใช้ครั้งเดียวแล้วถ่ายทิ้ง แนะนําให้ใช้ เอสซี-22 ที 0.2-1.0 % กรณีการนําสารละลายกลับมาใช้อีก แนะนําให้ใช้ เอสซี-22 ที 1.5-2.0 % อุณหภูมิที่ใช้ในการล้างแบบหมุนเวียนควรอยู่ที่ 60-70 องศาเซลเซียส เวลาที่ ใช้ในการหมุนเวียน 15-20 นาที

ข้อดี

  • ล้างทําความสะอาดคราบอาหารได้ดี
  • มีคุณสมบัติที่ดีในการล้างทําความสะอาดและฆ่าเชื้อในตัวเดียวกัน
  • ฟองน้อยสามารถล้างโดยระบบซีไอพีหรือใช้แรงขัดถู
  • มีสารป้องกันการเกิดตะกรัน
  • ไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนกับอุปกรณ์เกือบทุกชนิด เช่น เหล็ก, ดีบุก, อะลูมิเนียม, ยาง ฯลฯ
  • ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม
  • ใช้ปริมาณน้อย, ประหยัดค่าใช้จ่าย

Packing size

error: Content is protected !!