ผลิตภัณฑ์โฟมทำความสะอาด

Alkaline+Chlorinated

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์โฟมทําความสะอาด ชนิดด่างผสมคลอรีน ประกอบด้วย สารทําความสะอาดที่เหมาะสําหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เครื่องดื่ม, นม, แปรรูปเนื้อสัตว์และโรงงานอาหารอื่นๆ

การใช้งาน

: เอฟซี-75 มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์ โดยใช้ระบบการโฟม แบบแรงดันต่ำ เหมาะสําหรับการล้างทําความสะอาดพื้นผิวสเเตนเลส, พลาสติกและเซรามิค ( ไม่เหมาะสําหรับพื้นผิวจําพวกโพลีอะซิตอล และโลหะอ่อน เช่นอะลูมิเนียมกัลวาไนซ์)
: แนะนําให้ใช้เอฟซี-75 ในรูปแบบโฟม ที่ความเข้มข้น 2-5 % และ ทิ้งให้สัมผัสกับพื้นผิวเป็นเวลา 10-15 นาที

ข้อดี

  • มีคุณสมบัติการเป็นโฟมที่ดี (มีขนาดโฟมที่พอเหมาะ ทําให้สามารถยึดเกาะบนพื้นผิวได้ตามเวลาที่ต้องการ)
  • มีประสิทธิภาพในการกําจัดคราบสิ่งสกปรกจําพวกสาร อินทรีย์ (โปรตีน ไขมันต่างๆ)
  • มีคุณสมบัติในการกําจัดสีที่เกาะติดบนพื้นผิว ซึ่งเกิดจากส่วนผสม เช่น เครื่องเทศ
  • มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
  • ล้างออกง่าย

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

สารละลายด่างมีส่วนผสมของคลอรีน ใช้ทําความสะอาดในรูปของโฟม ประกอบด้วยสารทําความสะอาดที่เหมาะสําหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ทั่วไป เช่น เครื่องดื่ม, นม, แปรรูป เนื้อสัตว์และโรงงานอาหารอื่นๆ

การใช้งาน

เอฟซี-88 ใช้สําหรับกําจัดคราบสารอินทรีย์ โดยใช้ในรูปของโฟมผ่านอุปกรณ์ทํา ให้เกิดเป็นโฟม เหมาะสําหรับใช้ในการทําความสะอาดพื้นผิวที่เป็นสเตนเลสและ เซรามิก อลูมิเนียม กาวาไนซ์และพลาสติกทั่วไป (ไม่เหมาะสําหรับพื้นผิวจําพวก โพลีอะซิตอล)

แนะนําให้ใช้เอฟซี-88 2-5% w/w โดยทิ้งใหสารเคมีทําปฏิกริยาเป็นเวลา 10-15 นาที

ข้อดี

  • มีคุณสมบัติการเป็นโฟมที่ดี (มีขนาดโฟมที่พอเหมาะทําให้สามารถยึดเกาะบนพื้นผิวได้ตามเวลาที่ต้องการ)
  • มีความสามารถในการกําจัดคราบสิ่งสกปรกจําพวกสารอินทรีย์ (โปรตีน ไขมันต่างๆ)
  • มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดสีอันเนื่องมาจากส่วนผสม เช่น เครื่องเทศ
  • ล้างออกง่าย

Packing size

error: Content is protected !!