ผลิตภัณฑ์โฟมทำความสะอาด

alkaline

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ชนิดด่าง ใช้ทําความสะอาดในรูปแบบโฟม หรือการสเปรย์ ประกอบด้วยสารทําความสะอาดที่เหมาะสําหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาหารทั่วไป

การใช้งาน

มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์โดยใช้ระบบการ โฟม แบบแรงดันต่ ํา เหมาะสําหรับการล้างทําความสะอาดพื้นผิวสเเตนเลส พลาสติกและเซรามิคแต่ไม่เหมาะกับ อะลูมิเนียม กัลวาไนซ์และ เหล็กชุบสังกะสี

มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิวซึ่งทําให้มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบ สกปรกโดยเฉพาะไขมันสัตว์, น้ำมัน, คราบเขม่าและคราบไหม้โดยใช้ เอฟซี-20 ในรูปแบบโฟมที่ความเข้มข้น 3-10 % และเวลาที่ใช้ในการสัมผัส กับพื้นผิว 10-15 นาที

สําหรับคราบไหม้คราบฝังแน่น ใช้เอฟซี-20 (เข้มข้น) สเปรย์ลงบนคราบสกปรกใช้แปรงขัดถูแล้วล้างออกด้วยนํา้ให้สะอาด

ข้อดี

 • มีคุณสมบัติในการเกิดฟองได้ดีมาก
 • มีความสามารถในการขจัดคราบสกปรกต่างๆ โดยเฉพาะพวกไขมันสัตว์ นํา้มัน คราบเขม่าคราบไหม้ได้ดี
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ง่ายต่อการใช้งาน
 • ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์โฟมทําความสะอาดชนิดด่าง เหมาะสําหรับใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, นม, แปรรูปเนื้อสัตว์และอื่นๆ

การใช้งาน

: เอฟซี-40 มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์ โดยใช้ระบบการโฟม แบบแรงดันต่ ํา เหมาะสําหรับการล้างทําความ สะอาดพื้นผิวสเเตนเลส พลาสติก และเซรามิค แต่ไม่เหมาะกับ อะลูมิเนียม กัลวาไนซ์และเหล็กชุบสังกะสี

: เอฟซี-40 มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว ซึ่งทําให้มีประสิทธิภาพ ในการขจัดคราบสกปรก โดยเฉพาะคราบไขมันสัตว์ และ น้ำมัน แนะนําให้ใช้เอฟซี-40 ในรูปแบบโฟม ที่ความเข้มข้น 1-5 % และ ทิ้งให้สัมผัสกับพื้นผิว10-15 นาที

ข้อดี

 • มีคุณสมบัติในการเกิดฟองได้ดีมาก
 • มีความสามารถในการขจัดคราบสกปรกต่างๆโดยเฉพาะคราบไขมันสัตว์และน้ำมัน
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ง่ายต่อการใช้งาน

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์โฟมทําความสะอาดชนิดด่างไม่มีส่วนผสมของคลอรีนประกอบ ด้วยสารทําความสะอาด ที่เหมาะสําหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เครื่องดื่ม, นม, แปรรูปเนื้อสัตว์และโรงงานอาหารอื่นๆ

การใช้งาน

เอฟซี-90 มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์โดยใช้ การโฟมด้วยเครื่องฉีดโฟมแบบแรงดันต่ ํา เหมาะต่อการใช้งานในทุกพื้นผิว เช่น สเเตนเลส พลาสติกเซรามิคอลูมิเนียม เป็นต้น

เอฟซี-90 มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว ทําให้มีประสิทธิภาพในการขจัด คราบสกปรกโดยเฉพาะคราบไขมันสัตว์และนํา้ มัน โดยใช้เอฟซี-90 ที่ ความเข้มข้น 1-5 % w/w ทิ้งให้สัมผัสกับพื้นผิวเป็นเวลา 10-15 นาที แล้วล้างออกด้วยนํา้ ให้สะอาด

เอฟซี-90 เป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดชนิดด่างอ่อน และให้ฟองมาก ดังนั้นจึงสามารถนํามาใช้งานแบบขัด/ถู (Manual clean) โดยความเข้มข้น ที่ใช้ขึ้นกับปริมาณคราบสกปรกโดยทั่วไปแนะนําที่ 1-5 % w/w

ข้อดี

 • มีคุณสมบัติในการเกิดฟองได้ดีมาก มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกต่างๆ ได้ดี (คราบโปรตีน,ไขมัน ,น้ำมัน และอื่นๆ)
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เหมาะกับวัสดุทุกชนิด รวมทั้งโลหะอ่อน เช่น อลูมิเนียม , ทองเหลืองและอื่นๆ
 • ใช้งานง่ายไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ชนิดด่าง ใช้ทําความสะอาดในรูปของโฟมประกอบด้วยสารทําความ สะอาดที่เหมาะสําหรับ ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป เช่น เครื่องดื่ม, นม, แปรรูปเนื้อสัตว์และโรงงานอาหารอื่นๆ

การใช้งาน

เอฟซี-99 มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์โดยใช้ระบบ การโฟมแบบแรงดันตํา เหมาะสมต่อการใช้งานในทุกพื้นผิว เช่น สเตนเลส พลาสติก เซรามิค อลูมิเนียม เป็นต้น

เอฟซี-99 มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิวซึ่งทําให้มีประสิทธิภาพในการขจัดพวก คราบสกปรกโดยเฉพาะไขมันสตวั ์และนํา้มัน โดยใช้เอฟซี-99 ที่ความเข้มข้น 1-5% และเวลาที่ใช้ในการสัมผัสกับพื้นผิว 10-15 นาที

ข้อดี

 • มีคุณสมบัติในการเกิดฟองได้ดีมาก
 • มีความสามารถในการขจัดคราบสกปรกต่างๆ โดยเฉพาะพวกไขมันสัตว์ และนํา้มัน
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ง่ายต่อการใช้งาน
 • ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

Packing size

error: Content is protected !!