ผลิตภัณฑ์โฟมทำความสะอาด

Acid

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์โฟมทําความสะอาดชนิดกรด ประกอบด้วยสารทําความสะอาด ที่เหมาะสําหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และอื่นๆ

การใช้งาน

เอฟซี-50 ประกอบไปด้วยกรดฟอสฟอริก, สารทําความสะอาด และ สารลดแรงตึงผิว ที่เหมาะสําหรับใช้ในโรงงานผลิตอาหาร และอื่นๆ เอฟซี-50 ใช้ในการกําจัดคราบตะกรัน, สนิม, แร่ธาตุ, เกลือของสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ เช่น ตะกรันน้ำที่ติดบนพ้ืนผิววัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิต แนะนําให้ใช้ เอฟซี-50 ที่ความเข้มข้น 2-5 % w/w ที่อุณหภูมิห้อง ในรูปแบบโฟม โดยผ่านเครื่องฉีดโฟมแบบแรงดันต่ำ

ข้อดี

  • มีความสามารถในการกําจัดคราบตะกรันได้เป็นอย่างดี
  • มีคุณสมบัติการเป็นโฟมที่ดี (มีขนาดโฟมที่พอเหมาะ ทําให้สามารถยึดเกาะบนพื้นผิวได้ตามเวลาที่ต้องการ)
  • ผสมสารป้องกันการกัดกร์อนวัสดุจําพวก ทิน, อลูมิเนียม, คอปเปอร์ และอัลลอยต่างๆ
  • ล้างออกง่าย

Packing size

error: Content is protected !!