ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ

Neutral

ข้อมูลทั่วไป

สบู่เหลวเข้มข้นมีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อ เหมาะสําหรับใช้ในการล้างทํา ความสะอาดในอุตสาหกรรมทั่วไป

การใช้งาน

ดีเทอแซน-เอ็น เป็นเคมีจําพวกสบู่เหลว ประกอบไปด้วยสารลดแรงตึงผิว และมีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อ ซึ่งช่วยลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์

ดีเทอแซน-เอ็น ใช้ในการล้างทําความสะอาดมือ เหมาะสําหรับใช้ในการดูแล เรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

ใช้ดีเทอแซน-เอ็น ปริมาณ 1-2 ซีซี ผสมนําเล็กน้อย ถูให้ทั่วบริเวณ ฝ่ามือ-หลังมือ และซอกนิ้ว แล้วจึงทําการล้างด้วยนํา้สะอาด

ข้อดี

  • ออกฤทธิ์เป็นกลาง ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง
  • ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีองค์ประกอบของฟอสเฟต
  • ล้างออกง่าย

Packing size

error: Content is protected !!