ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดระบบ cip

Alkaline+Chlorinated

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดชนิดด่างผสมคลอรีน เหมาะสําหรับใช้ใน อุตสาหกรรมนม, เครื่องดื่ม, เบียร์และอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ

การใช้งาน

ซี-คาไลน์เอส มีประสิทธิภาพในการล้างคราบสกปรกได้ดีโดยเฉพาะ คราบไขมัน และโปรตีน เหมาะสําหรับอุปกรณ์ที่เป็นสแตนเลส, อลูมิเนียม, ยางและพลาสติก

  • กรณีคราบสกปรกปริมาณน้อยแนะนําให้ใช้ที่ 0.3-0.5 %
  • กรณีคราบสกปรกปริมาณมากหรือฝังแน่น แนะนําให้ใช้ที่ 1.5-2.0 %
  • กรณีทั่วไป แนะนําให้ใช้ที่ 0.5-1.0 % ที่อุณหภูมิ 55-70 องศาเซลเซียส และหมุนเวียนเป็นเวลา 15-20 นาที

ข้อดี

  • ล้างคราบไขมันและโปรตีนได้ดี
  • ป้องกันการเกิดคราบตะกรัน
  • มีคุณสมบัติในการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ
  • มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเกิดฟอง
  • ใช้ปริมาณน้อย
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Packing size

error: Content is protected !!