ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดระบบ CIP

Alkaline

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดชนิดด่างเข้มข้น มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว และ สารประกอบเชิงซ้อน ใช้สําหรับการทําความสะอาดในระบบ CIP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร นม เครื่องดื่ม เบียร์และอื่นๆ

การใช้งาน

โมโน ซีไอพีเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดชนิดด่าง ใช้สําหรับการขจัดคราบ สกปรกประเภทสารอินทรีย์เช่น โปรตีน ไขมัน เป็นต้น สามารถใช้ได้กับนํา้ ที่มีความกระด้างสูง

สําหรับอุตสาหกรรมนม ใช้ในการทําความสะอาดแทงค์, ท่อ,เครื่องบรรจุ และเครื่องพาสเจอร์ไรซ์โดยใช้โมโน ซีไอพีที่ความเข้มข้น 2.0-5.0 % w/w ที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส

สําหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ใช้ในการทําความสะอาดถังผสม, ท่อและ เครื่องบรรจุโดยใช้โมโน ซีไอพีที่ความเข้มข้น 2.0-3.0 % w/w ที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส

สําหรับอุตสาหกรรมเบียร์ใช้ในการทําความสะอาด Fermenter, Cooling plate, เครื่องบรรจุและอื่นๆ โดยใช้โมโน ซีไอพีที่ความเข้มข้น 3.0-5.0 % w/w ที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส

สําหรับเครื่องล้างจาน ใช้ในการทําความสะอาดพวกเครื่องครัวต่างๆ เช่น จาน ชาม ช้อน มีด เขียง เป็นต้น โดยใช้ร่วมกับเครื่องล้างอัตโนมัติที่ความเข้มข้น 0.2-0.5 % w/w ที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียส

เวลาที่ใช้ในการ CIP ขึ้นอยู่กับชนิด และปริมาณของคราบสกปรกที่สะสม อยู่โดยปกติใช้เวลาอย่างน้อย 15 นาที และเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการ ล้างออกด้วยนํา้อาจใช้พีเอ-30 ที่ความเข้มข้น 0.5 % w/w เพื่อปรับสภาพ ให้เป็นกลาง

ข้อดี

 • มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบสกปรกประเภทสารอินทรีย์เช่น โปรตีน,ไขมันสามารถใช้ได้กับนํา้ที่มีความกระด้างสูง
 • สามารถแทรกซึมและล้างออกได้ง่าย
 • เหมาะสําหรับการทําความสะอาดในระบบ CIP เนื่องจากมีสารลดการเกิดฟอง
 • สามารถควบคุมการใช้งานโดยใช้ค่า Conductivity

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

เป็นสารละลายด่างที่มีองค์ประกอบของสารเชิงซ้อนใช้ในระบบ CIP เหมาะสําหรับใช้ล้าง ทําความสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมนม, เครื่องดื่ม, เบียร์และอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ

การใช้งาน

เอชที-20 เหมาะสําหรับใช้ล้าง CIP ในกรณีนํา้มีความกระด้างสูงๆ เหมาะกับใช้ล้าง อุปกรณ์สเตนเลส, เหล็กชุบโครเมียม, พลาสติก และกระเบื้องต่างๆ เอชที-20 ไม่เหมาะสําหรับล้างอุปกรณ์ที่เป็นดีบุก และเหล็กกัลวาไนซ์

เอชที-20 ใช้สําหรับล้างคราบไขมัน, โปรตีนและอาหาร โดยวิธี CIP หรือแช่

ในอุตสาหกรรมนม ; ใช้ทําความสะอาดระบบ CIP สําหรับแทงค์, ท่อ, ถังนม เป็นต้น

ในอุตสาหกรรมเบียร์ ; ใช้ทําความสะอาดระบบ CIP สําหรับ แทงค์, ท่อเบียร์เป็นต้น

ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ; ใช้ทําความสะอาดระบบ CIP สําหรับ แทงค์ผสม, ท่อ, เครื่องบรรจุเป็นต้น

ในอุตสาหกรรมตัดแต่งเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และโรงชําแหละ ; ใช้ทําความสะอาดพวก คราบเลือดและคราบไขมันบริเวณโต๊ะผลิต และ สายพาน

ก่อนการใช้ เอชที-20 ต้องฉีดล้างด้วยนํา้เพื่อกําจัดตะกอน, เศษอาหารออกจากอุปกรณ์ หรือบริเวณที่ต้องการล้างทุกครั้ง และหลังจากทําความสะอาดด้วย เอชที-20 ต้องฉีดล้าง ด้วยนํา้ทุกครั้ง

แนะนําให้ใช้ เอชที-20 ที่ความเข้มข้น 0.5-3.0% หรือขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณ ของคราบสกปรกที่เหลืออยู่ อุณหภูมิที่ใช้ในการล้างทําความสะอาด คือ 70-80 องศาเซลเซียส แต่สามารถนํามาใช้งานได้ในที่อุณหภูมิตํา่หรืออุณหภูมหิ้องได้

ข้อดี

 • ล้างคราบไขมัน, โปรตีน และสารอินทรีย์ได้ดี
 • ล้างได้ดีแม้ในที่ๆ มีความกระด้างนํา้สูง
 • เหมาะสําหรับการล้างโดยระบบ CIP
 • ไม่กัดกร่อนเครื่องจักรอุปกรณ์เช่น สเตนเลส, เหล็ก ชุบโครเมียม, พลาสติก, แก้ว ฯลฯ
 • ใช้กับระบบเติมเคมีอัตโนมัติได้
 • ล้างออกได้ง่าย

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

เป็นสารละลายด่างที่มีองค์ประกอบของสารเชิงซ้อนใช้ในระบบ CIP ใน อุตสาหกรรมนม, เครื่องดื่ม, เบียร์ และอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ

การใช้งาน

เอชที-50 ใช้สําหรับล้างคราบไขมัน, โปรตีนและสารอินทรีย์ต่างๆ เอชที-50ไม่ก่อให้เกิด การกัดกร่อนเหล็ก, เหล็กชุบนิเกิ้ลและพลาสติก ที่ทนด่างได้ดี แต่เอชที-50 ไม่เหมาะกับ อลูมิเนียม, ดีบุก และ อัลลอยด์ต่างๆ

ข้อดี

 • สามารถล้างและขจัดคราบอินทรีย์, ไขมัน, โปรตีน และอื่นๆ ได้ดี
 • เหมาะสําหรับใช้ในการล้างระบบหมุนเวียน CIP
 • เหมาะสําหรับระบบเติมเคมีอัตโนมัติ (โดยคุมค่าการเหนี่ยวนําไฟฟ้า)
 • ล้างได้ดีแม้ในที่ๆ มีความกระด้างสูง
 • ล้างออกได้ง่าย

Packing size

error: Content is protected !!