ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดระบบ cip

Acid

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์กรดเข้มข้นสําหรับใช้ในระบบ CIP เพื่อขจัด พวกคราบแคลเซียมและตะกรันนม ในอุตสาหกรรม นม, เครื่องดื่มและโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ พีเอ–30 เป็นสาร ประกอบจําพวก กรดฟอสฟอริกและสารลด แรงตึงผิว

การใช้งาน

พีเอ-30 เหมาะสําหรับพื้นผิวสเตนเลส แตเไมเเหมาะสําหรับโลหะอ่อน เช่น คอปเปอร์ อะลูมิเนียม เป็นต้น

ข้อดี

 • มีประสิทธิภาพในการขจัดพวกตะกรันน้ำและ ตะกรันนมในพื้นที่ที่มีการใช้ความร้อนสูง
 • ล้างออกได้ง่าย
 • เหมาะสําหรับใช้ในระบบหมุนเวียน (ซีไอพี)
 • สามารถใช้ในระบบดูดนํา้ยาอัตโนมัติ โดยใช้ค่า Conductivity เป็นตัวควบคุม
 • ลดค่าใช้จ่าย
 •  สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

Packing size

ข้อมูลทั่วไป

เป็นสารเคมีจําพวกกรดแก่ใช้ในระบบซีไอพีเพื่อกําจัด คราบตะกรัน,สนิมและตะกรันนม ในอุตสาหกรรมนม, เครื่องดื่ม, เบียร์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ พีเอ-70 เป็น สารประกอบ จําพวกกรดฟอสฟอริกและสารลด แรงตึงผิว

การใช้งาน

พีเอ-70 ไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนอุปกรณ์สแตนเลส และพลาสติกทั่วๆไป พีเอ-70 ที่ความเข้มข้นที่เหมาะสม สามารถใช้สําหรับกําจัดคราบตะกรันหรือเกลือต่างๆ ออก จากอุปกรณ์สแตนเลส หรือโลหะอื่นๆ เช่น อะลูมิเนียม, ทองแดง, ดีบุก และอัลลอยด์ต่างๆ

ข้อดี

 • กําจัดคราบตะกรัน, เกลือ, ตะกรันนม และสนิมเหล็กได้ดี
 • ล้างออกได้ง่าย
 • เหมาะสําหรับใช้ในระบบหมุนเวียน (ซีไอพี)
 • สามารถใช้ในระบบดูดน้ำยาอัตโนมัติ
 • ใช้ในปริมาณน้อย, ต้นทุนการล้างต่ำ
 • ย่อยสลายได้ดีในระบบน้ำเสีย

Packing size

error: Content is protected !!