การ Fogging ฆ่าเชื้อในอากาศ

 

ในกระบวนการผลิตอาหารนั้นกระบวนการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องจักรอุปกรณ์โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการสัมผัสกับอาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพื่อลดโอกาสในการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่อาหารมีความปลอดภัยเพียงพอในแต่ละวันที่ผลิตโดยไม่จำเป็นต้องกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศภายในพื้นที่ทั้งหมด
แต่ทั้งนี้ในบางพื้นที่ของกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง (High risk) เช่นพื้นที่บรรจุเครื่องดื่มพื้นที่การแช่แข็งพื้นที่การ Packing ซึ่งเป็นจุดท้ายๆที่สินค้ามีโอกาสปนเปื้อนได้  (Cross contaminated)  อาจต้องพิจารณาถึงการลดปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพของอาหารที่ผลิตลดการสูญเสียและเพิ่มผลกำไรได้
การพ่นหมอกควันด้วยสารเคมี (Fogging) เป็นวิธีที่ใช้เป็นประจำในอุตสาหกรรมอาหารจุดประสงค์คือเพื่อสร้างและกระจายละอองน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลดจำนวนจุลินทรีย์ในอากาศและเพื่อใช้น้ำยาฆ่าเชื้อกับพื้นผิวที่อาจเข้าถึงได้ยากระยะเวลาประมาณ 10-15 นาทีเพื่อลดโอกาสการเกิดการปนเปื้อนข้าม (Cross contaminated) การพ่นหมอกควันทำได้โดยใช้ระบบที่ออกแบบในลักษณะหัวฉีดตายตัว (Auto fogging system) หรืออาจจะเป็นระบบแบบเคลื่อนที่ (Mobile fogging) ก็ได้ทั้งนี้การเลือกรูปแบบวิธีการใช้จะขึ้นอยู่กับความถี่ในการทำและรูปแบบของพื้นที่ณจุดนั้น
การเลือกใช้ชนิดของสารฆ่าเชื้อในการ Fogging ควรพิจารณาจากประเภทหลักของจุลินทรีย์ที่มีการตรวจพบเช่นหากมีการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มแบคทีเรียทั่วไปสารฆ่าเชื้อกลุ่ม QAC (Quaternary ammonium compound) ในระดับความเข้มข้น 200-400 ppm ซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อที่มีความระคายเคืองต่ำ PH เป็นกลางกลิ่นไม่ฉุนทำให้สะดวกใช้งานได้ทุกวัน
แต่หากมีการพบเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มเชื้อราหรือสปอร์ของแบคทีเรียควรพิจารณาเลือกใช้สารฆ่าเชื้อกลุ่มออกซิไดส์เช่นกรดเปอร์อะซิติกแอซิด (Peracetic acid) ในระดับความเข้มข้น 100-200 ppm ซึ่งจะสามารถกำจัดเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มนี้ได้ดีแต่สารกลุ่มนี้คุณสมบัติเป็นกรดและมีกลิ่นเหมือนน้ำส้มสายชูอาจเลือกใช้สารกลุ่มนี้เป็นการฆ่าเชื้อประจำสัปดาห์
Note : การ Fogging สามารถลดปริมาณเชื้อในอากาศได้แต่อย่าลืมให้ความสำคัญกับการกำหนดโปรแกรมการล้างเพดานผนังพื้นเครื่องปรับอากาศพื้นที่จุดอับในการทำความสะอาดซึ่งมักจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในอากาศได้
Noteควรวาง Air test เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการ Fogging ให้มีความเหมาะสมและลดการ Cross contaminated ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
error: Content is protected !!